نمایش یک نتیجه

لوله مانیسمان (بدون درز)

لوله مانیسمان که به عنوان لوله بدون درز نیز شناخته می شود، یک لوله بدون درز جوش است. از یک تکه فلز بدون هیچ گونه اتصالی ساخته شده است. هر انتهای این لوله بدون اتصال جوشی به لوله دیگری متصل می شود. انتهای آن دارای نخ هایی است که به ایجاد ارتباط با لوله های دیگر کمک می کند.